Aktuality

Stále funguji - jen drobná omezení

Za současného "Nouzového stavu" stále funguji, zatím bez omezení, alespoň co se mých služeb a dojezdu týče. Jen Vás prosím, ať na stavbách v době měření je jen opravdu nezbytný...

 

****

"Když jsem po "plyšáku" mohl konečně absolvovat studium Ochrany životního prostředí na PříF UK, slíbil jsem si, že musím něco praktického dělat pro ochranu Země a jejího klimatu. Ostatně při promoci jsem to před svědky slíbil veřejně."

"Snažím se tedy ze všech sil prosadit a pomoci k výstavbě staveb pro bydlení s co nejmenším vlivem na neobnovitelné zdroje materiálů a energií."

"Normální je stavět pasivně, ale lepší je stavět pasivně, to znamená kvalitně ale s komfortem 21.století."

****

 
 

Člen profesních združení