Aktuality

Vítejte u nejstaršího diagnostika Blower Door v ČR

Nový web a nové logo ! ... Zapomeňte na Radion ! ... Je tu DIAGNOSTIKA PALEČEK ! ... Zkušenostmi od roku 1996 nabitý pomohu Vašemu domu ke zdravému a energeticky nenáročnému...

Indikace defektů těsnosti

Pro účely vyhledání, správné lokalizace a dokumentace defektů těsnosti, které snižují úspěšnost BlowerDoor testu lze použít několik technik. Velmi jednoduchou metodou ohledávání potencionálních spár při podtlaku je užití vlastní dlaně ale zdaleka nejčastější a přesnější metodou dovolující i kvantifikaci úniku vzduchu je stopování mikroanemometrem
Pro vizualizaci úniku a zmapování cesty průniku vzduchu konstrukcí je pro drobné úniky užito dýmové stopy kouřové trubičky a pro trasování průniku vzduchu generátoru kouře.
Za výhodných podmínek rozdílných ustálených teplot uvnitř a vně domu, je možná vizualizace průniku chladných vzduchových hmot ochlazujících konstrukci termokamerou.
Poněkud exotičtější defektoskopie netěsností je užití ultrazvuku. Informujte se na možné užití při objednání služeb.

Nahoru


Člen profesních združení