Aktuality

Vítejte u nejstaršího diagnostika Blower Door v ČR

Nový web a nové logo ! ... Zapomeňte na Radion ! ... Je tu DIAGNOSTIKA PALEČEK ! ... Zkušenostmi od roku 1996 nabitý pomohu Vašemu domu ke zdravému a energeticky nenáročnému...

Indikace defektů těsnosti

Pro účely vyhledání, správné lokalizace a dokumentace defektů těsnosti, které snižují úspěšnost BlowerDoor testu lze použít několik technik. Velmi jednoduchou metodou ohledávání potencionálních spár při podtlaku je užití vlastní dlaně ale zdaleka nejčastější a přesnější metodou dovolující i kvantifikaci úniku vzduchu je stopování mikroanemometrem
Pro vizualizaci úniku a zmapování cesty průniku vzduchu konstrukcí je pro drobné úniky užito dýmové stopy kouřové trubičky a pro trasování průniku vzduchu generátoru kouře.
Za výhodných podmínek rozdílných ustálených teplot uvnitř a vně domu, je možná vizualizace průniku chladných vzduchových hmot ochlazujících konstrukci termokamerou.

Nahoru


Člen profesních združení