Aktuality

Ročenka Pasivní domy 2021 - zatím než budou veletrhy

Ročenka Pasivní domy 2021, ve které naleznete i článek o průvzdušnosti a upoutávku na mé služby je na světě. Čtěte na straně 170 a 190 . Její on-line verze je...

Indikace defektů těsnosti

Pro účely vyhledání, správné lokalizace a dokumentace defektů těsnosti, které snižují úspěšnost BlowerDoor testu lze použít několik technik. Velmi jednoduchou metodou ohledávání potencionálních spár při podtlaku je užití vlastní dlaně ale zdaleka nejčastější a přesnější metodou dovolující i kvantifikaci úniku vzduchu je stopování mikroanemometrem
Pro vizualizaci úniku a zmapování cesty průniku vzduchu konstrukcí je pro drobné úniky užito dýmové stopy kouřové trubičky a pro trasování průniku vzduchu generátoru kouře.
Za výhodných podmínek rozdílných ustálených teplot uvnitř a vně domu, je možná vizualizace průniku chladných vzduchových hmot ochlazujících konstrukci termokamerou.
Poněkud exotičtější defektoskopie netěsností je užití ultrazvuku. Informujte se na možné užití při objednání služeb.

Nahoru


Člen profesních združení