Pasivní dům lze v současnosti považovat za technicky zvládnutelnou, finančně dostupnou a dobře popsanou podskupinu mezi nízkoenergetickými domy. Základní parametry středoevropského pasivního domu zhrnuje následující tabulka.

Základní vlastnosti    
měrná spotřeba tepla na vytápění kWh/(m2.a)   ≤15
celková potřeba primární energie kWh/(m2.a)   ≤120
celková neprůvzdušnost n50
BlowerDoor test(klikni zde)
1/h   ≤0,6
Certifikace  
výpočet součinitele prostupu tepla W/(m2.K)   ≤0,15
měření celkové neprůvzdušnosti n50
Blower Door test(klikni zde)
1/h   ≤0,6
výpočet potřeby tepla na vytápění kWh/(m2.a)   ≤15
výpočet měrného příkonu tepla W/m2   ≤10
výpočet celkové potřeby primární energie kWh/(m2.a)   ≤120
kontrola tepelných mostů a průvzdušnosti v projektu
Blower Door test(klikni zde)
   
kontrola zajištění pohody
prostředí větráním
   
výpočet zajištění pohody prostředí
v letním období
   
hodnocení efektivnosti přípravy teplé vody    
výpočet roční energetické účinnosti
zásobování teplem
   

 

Takovýchto vlastností je možno dosáhnout :

  • vysoce účinnou tepelnou izolací obálky budovy
  • okny s velmi nízkým prostupem tepla
  • extrémní minimalizací tepelných mostů konstrukce
  • vysokou vzduchotěsností obálky budovy
    Blower Door test(klikni zde)
  • větráním s rekuperací tepla
  • vysoce efektivními spotřebiči
Nahoru

Člen profesních združení