Významné množství tepla ztrácí dům s hmotou vzduchu větrání a netěsnostmi konstrukce. U dosavadních standardních domů je výměna vzduchu nechtěnými netěsnostmi 10–50% objemu budovy za hodinu. Tomuto úniku se v nízkoenerge­tických domech snažíme zamezit a větrání vést řízeně přes rekuperátory. Nutnou podmínkou je dosažení vysokého stupně vzduchotěsnosti obálky domu. Úroveň těsnosti se zjišťuje BlowerDoor testem. Zároveň je možné lokalizovat defekty v těsnosti.

 

Nedílnou součástí každého testu je vyhledání, dokumentace defektů vzduchotěsnosti obálky budovy a protokolární zpracování.

 

Nahoru

Člen profesních združení