Zvláštní požární objekty, které není možné hasit prostředky na bázi vody, vyžadují hašení plynným hasivem. Takovéto objekty musí ale být při aktivaci hasícího plynového zařízení vzduchotěsné a to z důvodu zamezení úniku hasícího plynu a z důvodu možného přístupu vzduchu do požářiště. Těsnost takovýchto zvláštních požárních objektů lze ověřit také BlowerDoor testem.

Metoda stanovení Metoda zkoušky plynotěsnosti požárních objektů je podobná postupu dle ČSN EN ISO 9972. Rovněž indikační techniky ( mikroanemometr, kouřové tužky, generátor kouře popř. termokamera ) jsou shodné. Rozdílné je na základě ČSN EN 15004 vyhodnocení. Výsledkem Door Fan Testu a následných vyhodnocovacích nástrojů (Fire Protection) je stanovit  přesně velikost ekvivalentní plochy netěsnosti a hlavně stabilitu koncentrace hasicího plynu v čase vzhledem k chráněné výšce.

(viz těsnost obálky domu)

Tuto službu můžete objednat pomocí kontaktního formuláře.

Nahoru

Člen profesních združení