Aktuality

Vítejte u nejstaršího diagnostika Blower Door v ČR

Nový web a nové logo ! ... Zapomeňte na Radion ! ... Je tu DIAGNOSTIKA PALEČEK ! ... Zkušenostmi od roku 1996 nabitý pomohu Vašemu domu ke zdravému a energeticky nenáročnému...

Fyzikální a chemické vlastnosti

Radon 222Rn je členem uranové přeměnové řady, kde vzniká alfa přeměnou z 226Ra a dále přechází rovněž alfa přeměnou s poločasem přeměny 3,8229d na 218Po (RaA) ..... Číst více

Zdroje radonu

Primárním zdrojem radonu 222Rn je uran 238U v horninách. Ten je počátečním radionuklidem v řadě radioaktivních přeměn nuklidů 234Th, 234Pa, 234U, 230Th a 226Ra. Z radia pak alfa přeměnou vzniká plynný radon 222Rn. ..... Číst více

Nebezpečný plyn

V případě dlouhodobého působení radonu se může projevit zvýšená četnost výskytu rakoviny plic... Podíl zemřelých na rakovinu plic z důvodu dlouhodobého pobytu v prostředí zatíženém nadměrně radonem činí cca 900 osob ročně (srovnej s úmrtím na silnicích ČR za rok)..... Číst více


Člen profesních združení