Aktuality

Důležité upozornění

Vážení obchodní přátelé a milí zákazníci, Oznamuji Vám, že od 26.1.2022 již nejsem plátce DPH :-). V této souvislosti a ve vztahu k cenovým pohybům je i upraven ceník služeb, který nebyl upravován...

Fyzikální a chemické vlastnosti

Radon 222Rn je členem uranové přeměnové řady, kde vzniká alfa přeměnou z 226Ra a dále přechází rovněž alfa přeměnou s poločasem přeměny 3,8229d na 218Po (RaA) ..... Číst více

Zdroje radonu

Primárním zdrojem radonu 222Rn je uran 238U v horninách. Ten je počátečním radionuklidem v řadě radioaktivních přeměn nuklidů 234Th, 234Pa, 234U, 230Th a 226Ra. Z radia pak alfa přeměnou vzniká plynný radon 222Rn. ..... Číst více

Nebezpečný plyn

V případě dlouhodobého působení radonu se může projevit zvýšená četnost výskytu rakoviny plic... Podíl zemřelých na rakovinu plic z důvodu dlouhodobého pobytu v prostředí zatíženém nadměrně radonem činí cca 900 osob ročně (srovnej s úmrtím na silnicích ČR za rok)..... Číst více


Člen profesních združení